Market Snapshot

S&P Futures
4,240.25
Dow Futures
34,195.00
NASDAQ Futures
14,051.75

Tag: Apache stock