Market Snapshot

S&P Futures
4,240.50
Dow Futures
34,210.00
NASDAQ Futures
14,050.75

Tag: NFLX stock price