Market Snapshot

S&P Futures
4,243.50
Dow Futures
34,223.00
NASDAQ Futures
14,072.50

Tag: Nikola Stock Price