Market Snapshot

S&P Futures
4,244.50
Dow Futures
33,856.00
NASDAQ Futures
14,304.75

Tag: OTC:AGRDF