Market Snapshot

S&P Futures
4,236.25
Dow Futures
33,808.00
NASDAQ Futures
14,280.50

Tag: OTCPink:AGRDF