Market Snapshot

S&P Futures
4,137.25
Dow Futures
33,819.00
NASDAQ Futures
13,840.75

Tag: Patterson-UTI Energy