Market Snapshot

S&P Futures
4,138.50
Dow Futures
33,835.00
NASDAQ Futures
13,844.25

Tag: Peabody stock